Rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın Derslerin İşlenişine Dair Öğrencilerimize Yönelik Mesajı